אבישג פומרנץ ודורון מנשה – "נטל הבאת הראיות בהליך הפלילי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 149, אפריל 2024, עמ' 169-172.
אברהם טננבוים

כידוע במשפטנו, נאשם אשם אם ורק אם הוכחה אשמתו 'מעבר לספק סביר'. חובת ההוכחה היא על התביעה אולם מקובל כי ברגע שהביאה זו את ראיותיה, די ב-'ראיות לכאורה' כדי להעביר את הנטל אל הנאשם. מה פשרו של נטל זה? כיצד ניתן להסביר את מהותו של הנטל שאין חובה בצידו? בשאלה זו דן המחקר שלפנינו. המחברים מבקרים את המודל הקיים ומציעים מודל חדשני לנטל זה בו תוכל ההגנה לבחור את סוג הראיות ואת היקפן. מומלץ לכל המתעניינים בפן התיאורטי של המשפט הפלילי.