איתמר לוין – "ערעור פלילי: פסקי דין בולטים בבית המשפט העליון – 1948-2023"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 147, פברואר 2024, עמ' 165-168.
אברהם טננבוים

ספרו של לוין מנסה לאסוף את פסקי הדין הפליליים המרכזיים שניתנו על ידי בית המשפט העליון, החל משנת 1948 ועד לשנת 2023 (סה"כ 76 פסקי דין). בכל מקרה מתאר המחבר בקצרה הן את העובדות הרלוונטיות, הן את הכרעת בית המשפט העליון, והן את ההשלכות התקדימיות של הפסיקה. כרגיל באסופות מעין אלו, אפשר להתווכח על פסקי הדין שבחר לוין, והבחירה היא במקצת דעה אישית. המחבר איתמר לוין הוא אחד מכתבי המשפט הבכירים בישראל, ספר זה מתווסף לשלל מחקריו המשפטיים. מומלץ לכל המבקשים סיכום קצר ותמציתי של רוב פסקי הדין הפליליים הידועים ביותר.