חיים זיכרמן וגדעון ספיר (עורכים) – "שומרי החומות: בג"ץ והחברה החרדית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 146, ינואר 2024, עמ' 247-250.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו דן בנתק ועוינות שיש בחברה החרדית כלפי בג"ץ. מה הן הסיבות לכך? לצורך כך הוא מנתח שמונה סוגיות שעמדו בלב הסערות הפוליטיות-משפטיות, כולל לימודי ליבה, גיוס תלמידי ישיבות ועוד. בכל אחת מהסוגיות מובאות שתי דעות שונות בעניין שתי שאלות מרכזיות. א. אם ראוי היה שבג"ץ יתערב בסוגיה או שכלל לא ידון בה ב. אם הכרעת בג"ץ בעניין שנדון הייתה מוצדקת מבחינה מהותית. הספר מעלה תרומה חשובה לתחום שבו הוא עוסק, אך חסרות בו הצעות לשיפור המצב הנוכחי, וחבל. מומלץ לכל המתעניינים בשאלת יחסי בג"ץ והחרדים, שאלה שתלווה אותנו כנראה שנים רבות.