יפעת נפתלי בן ציון – "דיני האמונאות במבט השוואתי: על תאוריה משפטית, פסיקה ומה שביניהן"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 145, דצמבר 2023, עמ' 177-181.
אברהם טננבוים

דיני האמונאות עוסקים בכל אותן מערכות יחסים במשפט הפרטי, שבהן לאחד הצדדים יש שליטה וכוח על הצד השני, וממילא הוא חב לו 'חובת נאמנות', החל מאפוטרופוס על חסר ישע ועד דירקטור בחברה. הספר שלפנינו טוען שדינים אלו נעים במתח שבין שתי גישות. הראשונה היא כלכלית ורואה בהם אמצעי טכני לשמירת זכויות כלכליות. השנייה מדגישה את הצורך לשמור על יחסי האמון עצמם. לטענת המחברת, הבדלי פסיקה בין מדינות שונות נובעים מגישות אלו. מעבר לתיזה המרכזית, יש בספר סקירה רחבה מאוד של הרקע התיאורטי של דיני האמונאות בעולם ובישראל. מומלץ לכל המתעניינים בדיני אמונאות, בעיקר לאלו המתעניינים בחלק התיאורטי