בועז סנג'רו – "בטיחות מפני הרשעת חפים מפשע"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 144, נובמבר 2023, עמ' 181-184.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו הוא שלב נוסף במאבק עיקש וארוך שנים שמנהל המחבר כצבא של אדם אחד בתופעת הרשעת החפים מפשע. חידושו הגדול של הספר הוא ברעיון המקורי של סנג'רו להפעיל מודל של הנדסת בטיחות על מערכת המשפט. בעיקר הוא מתייחס למודל STAMP שעל פיו יש לבנות מערכת שליטה שתמנע תקלות מלכתחילה. הספר עובר על רכיבי המשפט הפלילי ובכל אחד מהם הוא מציע שיטות שלדעתו יגבירו את 'הבטיחות' וימנעו הרשעות שווא. כמובן, השאלה העיקרית היא עלותן של שיטות אלו, שאלה שהספר מתחמק מלענות עליה. המחבר, בועז סנג'רו, הוא פרופסור למשפטים במכללות ספיר והגליל המערבי. הספר מומלץ לכל אלו שמתעסקים בפועל במשפט הפלילי.