עמיר כהנא ותהילה שוורץ-אלטשולר – "אדם, מכונה, מדינה: לקראת אסדרה של בינה מלאכותית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 143, אוקטובר 2023, עמ' 144-147.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו הוא אחד הניסיונות הראשונים בשפה העברית לעסוק באסדרה של הבינה המלאכותית, התחום הטכנולוגי המדובר ביותר כיום. בחלקו הראשון הוא מסביר את התחום, מהי בינה מלאכותית? מה ניתן לעשות בה? ומה הקשיים והתקוות הגלומים בה. החלק השני הוא סקירה השוואתית של מדינות שהחלו באסדרת בינה מלאכותית, ובראש ובראשונה האיחוד האירופי שבו תוקנו כבר תקנות שייכנסו לתוקף בשנת 2024. החלק השלישי של הספר עוסק בהמלצות מפורטות של המחברים למקבלי ההחלטות בישראל. מומלץ למעוניינים להכיר את ההשלכות המשפטיות של הבינה המלאכותית, ובמיוחד לאלו המבקשים לדעת באיזו מדיניות רצוי לנקוט.