הפגיעה בשירותי הדואר בשם ההתייעלות פוגעת בציבור
גלובס יום א'-ב' | ט"ז-י"ז בתשרי תשפ"ד 2-1 באוקטובר 2023.
אברהם טננבוים

הפגיעה בשירותי הדואר בשם ההתייעלות פוגעת בציבור בניגוד למגמה, אי־אפשר לבחון את שירותי הדואר לפי הרווח בלבד • הפתרון לגירעון לא יכול להיות קיצוץ שירותים שיפגע באזרח. יש אפשרויות אחרות, טובות יותר.