מיכאל בירנהק – "פרטיות חוקתית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 141,יולי 2023, עמ' 186-189.
אברהם טננבוים

הפרטיות מוכרת כיום בארץ ובעולם כזכות אדם יסודית שהמדינה חייבת להגן עליה. לא רק זו אלא שהמדינה צריכה להימנע בעצמה מלפגוע בפרטיות אזרחיה ואף לאפשר להם לממש אותה כמידת האפשר. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אף קובע במפורש כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". אולם מה קורה בפועל? הספר בוחן את הצדקות הפרטיות, ואת התפתחות הזכות בחקיקה ובפסיקה הישראלית. יש בו גם ניסיון לבנות מערך שלם המבוסס על תפיסתו הרואה את הפרטיות כשליטה. דהיינו, זכותו של בעל המידע לקבוע איזה שימוש ייעשה במידע עליו. מומלץ לכל מי שמתעניין בפרטיות, ובפרט לאלה העוסקים בכך בפועל.