איסי רוזן-צבי, הילה שמיר, שי אספריל (עורכים) – "סיפורי משפט: מאחורי הקלעים של פסקי הדין ששינו את פני החברה הישראלית"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 135, ינואר 2023, עמ' 223-226.
אברהם טננבוים

הציבור והמשפטנים כאחד מכירים את פסק הדין הסופי כפי שניתן. אולם התוצאה איננה משקפת את ההליכים שהתנהלו 'מאחורי הקלעים'. פסק הדין איננו משקף את השחקנים 'האחוריים' של המשפט. אשר על כן, ניסה ספר זה לעשות זאת. הוא סוקר שרשרת פסקי דין מרשימה המסודרת בסדר כרונולוגי ברור. מדובר באחד עשר פסקי דין שונים, החל משנת 1965 ועד לשנת 2018. את חלק מהפרקים כתבו אלו שהיו צד לעתירה או תמכו בה ואת חלקם כתבו מלומדים ומלומדות המומחים בתחום. מומלץ לכל המתעניינים ב-'חצר האחורית' של פסקי הדין, וכמובן, לכל מי שמתעניין באחד מפסקי הדין המפורסמים שאותם מנתח הספר.