דפנה ברק-ארז – "מחשבות על שפיטה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 134, דצמבר 2022, עמ' 141-144.
אברהם טננבוים

ספרה של פרופ' דפנה ברק-ארז, מנסה לתפוס את הליך השפיטה בקרניו. זהו ספר קצר יחסית (פחות ממאה חמישים עמודים) העוסק בשלל נושאים עקרוניים בהליך השפיטה. אלו כוללים את היחס בין צדק לשפיטה, כתיבה והנמקה שיפוטית, חילוקי דעות, פרשנות, ועוד. בכולם המוטיב המשותף הוא המתח המובנה בין העקרונות הכלליים, לבין המקרה הפרטני; בין התשובה הפורמלית המקובלת, לבין האדם הספציפי שיכול להיות נפגע ממנה. נראה שהאיזון החמקמק ולא ברור בסוגיות אלו, מופיע בדרך זו או אחרת ברוב חלקי הספר. מומלץ לכל המתעניינים בסוגיות כלליות תיאורטיות הקשורות לשפיטה, מה שמכונה לעיתים 'הפילוסופיה של השפיטה'.