נחום רקובר – "המותרות בתקנות הקהילות: הדאגה לחלש והמאבק בראוותנות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 133, נובמבר 2022, עמ' 125-129.
אברהם טננבוים

מוֹתָ רוֹת מוגדרים כאותם מוצרים שאין בהם צורך אמיתי וחיוני לבני האדם. היחס אליהם הוא שלילי שכן למרות יכולתם להעשיר וליהנות את המשתמשים בהם, הם מעמיקים את הפער באוכלוסייה, בין אלו 'שיש להם', לאלו 'שאין להם'. קהילות יהודיות רבות במהלך הדורות תיקנו תקנות שנועדו למנוע שימוש במותרות, כולל דרכי אכיפת התקנות. ספרו של פרופ' רקובר ליקט אינספור תקנות מסוג זה משלל ארצות ומרחב תקופות. תוך כדי כך נפרש לפנינו עולם יהודי עשיר ומורכב, על שלל הלבטים והמחלוקות שבו. מומלץ לכל מי שמתעניין בסוגיית המותרות ובכלל בחיי היום יום בקהילות היהודיות במהלך הדורות.