רשף ארי חן – "תובענות ייצוגיות נגד רשויות השלטון"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 132, אוקטובר 2022, עמ' 184-186.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו עוסק בתובענות יצוגיות נגד רשויות שלטון. המחבר היה בזמנו חבר כנסת והיה מיוזמי החוק. לכן אנו זוכים ללמוד לא רק על החוק עצמו, אלא גם על הוויכוחים והמאבקים שהיו אחרי הקלעים עד חקיקתו. הוא עוסק בעיקר בתביעות השבה של מסים ואגרות שהרשות גבתה שלא כדין וכן בהגנות שיש לרשות מפני תובענות אלו. ישנה התמקדות בשאלות המעשיות הרלוונטיות לתובענות אלו, כולל הצגת פסיקה עדכנית ורלוונטית. מומלץ לכל מי שמתעניין בתובענות ייצוגיות נגד רשויות. ניתן גם ללמוד ממנו כיצד התעקשות של חבר כנסת אחד יכולה להוביל לחקיקת חוק חשוב שבלעדיו ייתכן שלא היה נחקק.