משה הלברטל – "הולדת הספק: ההתמודדות עם אי-ודאות בספרות התנאים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 131, ספטמבר 2022, עמ' 183-186.
אברהם טננבוים

הספר עוסק בהכרעה ההלכתית במקרים של ספק ואי וודאות. הוא מתחיל בסקירה של הכרעות הספק במקרים ספציפיים כגון כשרות וטריפה, טומאה וטהרה, יוחסין ונישואין, וסכסוכי ממון. מהדיון ההלכתי בספקות מנסה הלברטל לזכך כללים עקרוניים להתמודד עם אי-וודאות וספקות. קרי, האם יש 'עקרונות על' שניתן להחיל על כל הספקות? ליישמם בכל מצבי אי הוודאות? בספר זה הוא טוען שאכן ישנם עקרונות כאלו והחשוב בהם הוא דחיית הכיתתיות. קרי, התנאים ביקשו לאפשר קיום יהודי שאינו מבודד ואינו מסתגר. הלברטל הוא פרופסור למחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, ומוכר כאחד מהוגי המחשבה היהודים המקוריים בדורנו. מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט עברי או בשאלות של פתרון אי וודאויות במשפט.