ג'ושוע כהן – "הנתניהוז: אפיזודה שולית ובסופו של דבר אף זניחה בתולדות משפחה מפורסמת מאוד"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 131, ספטמבר 2022, עמ' 213-216.
אברהם טננבוים

במרכז הספר שלפנינו עומד מפגש דמיוני בין מבקר הספרות הרולד בלום לפרופ' בנציון נתניהו. מעבר לעלילה האבסורדית עולות שאלות של זהות יהודית (ישראלית ואמריקאית). בעיקרו הוא תוקף הן את היהודי האמריקאי 'המתבולל' לכאורה, והן את הטיפוס הישראלי התקיף-אלים, המתואר )לא בצורה הוגנת( על ידי משפחת נתניהו. ג'ושוע כהן הוא סופר יהודי אמריקאי שזכה בפרסים רבים ומכובדים על ספריו הקודמים שלא תורגמו לעברית. מומלץ לכל מי שרוצה לקרוא סיפור הכתוב בסגנון קומי אך עוסק ברצינות בלבטיהן ובעיותיהן של שתי הקהילות היהודיות הגדולות כיום. אך נזהיר כי המקפידים על לשון הרע מוטב להם להרחיק עיניהם מספר זה.