מיקי זר – "הפוליטיקה של הפרטיות: הדרמה הטכנולוגית בזירת המידע"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 128, מאי 2022, עמ' 163-166.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו מבקש לעמוד על שניות הקיימת כיום ביחס לפרטיות. אין מי שיחלוק על כך שפרטיות היא זכות שכל אדם זכאי לה. אולם אנו חיים בחברה המכונה 'חברת המעקב' משום שעקב ייצור יידע אינסופי, ניתן לעקוב כל הזמן אחרי כל אחד/אחת, וגופים מסחריים ושלטוניים מעודדים יכולת מעקב זו. זר עוסקת בהתנגדות הפוליטית והמשפטית לחברת המעקב, במיוחד התנגדות שהיא 'בתחום האפור'. כרגיל בנושאים מעין אלו, השאלות טובות הרבה יותר מהתשובות. המחברת היא מרצה באוניברסיטת ת"א ועוסקת בתחום באופן קבוע. מומלץ לכל מי שמתעניין בפרטיות, במיוחד מהאספקט הפוליטי/אזרחי שלה.