דוד גליקסברג – "כיצד שופטים מחליטים? עיונים אמפיריים בפסיקת בית המשפט העליון"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 127, אפריל 2022, עמ' 127-131.
אברהם טננבוים

ספרו של גליקסברג על דיני המיסים הוא ספר חשוב, בעיקר משום שהוא עוסק במשפט אמפירי, התחום הצפוי להיות דומיננטי בחקר המשפט בשנים הקרובות. בחלקו הראשון דן גליקסברג בהרחבה במודלים המקובלים להסברת ההחלטה השיפוטית. בחלקו השני הוא משתמש במסד נתונים המכיל את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון בענייני מיסים (אזרחיים),במשך שישים שנה (2008-1948). המחקר מציג את התוצאות הנובעות מבסיס הנתונים ומנסה להסבירן בדרכים שונות. המחבר, פרופ' דוד גליקסברג הוא פרופ' בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ואחד המומחים בישראל לדיני מיסים. מומלץ לכל המתעניינים במשפט אמפירי ובעיקר למתעניינים גם בדיני מיסים.