זיו בורר – "הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה ופקודות בלתי חוקיות בעליל: הדין המצוי והראוי במשפט הישראלי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 125, פברואר 2022, עמ' 159-162.
אברהם טננבוים

הצבא בנוי על משמעת ועל חייל למלא הוראות מפקדיו. אולם האם על חייל למלא פקודות לא חוקיות? מוסכם כיום כי חובה עליו למלא גם פקודות לא חוקיות אלא אם אלו 'לא חוקיות בעליל'. ממילא עומדת לו הגנת )סייג( הצידוק. אולם כיצד יידע מהי פקודה לא חוקית? ומהי פקודה לא חוקית בעליל? מהו המצב החוקי בישראל? מהו המצב הראוי? ומה קורה בשאר מדינות העולם בשאלה זו? בעניין זה דן ספרו המקיף של בורר, ונוגע גם בחובותיהם של שוטרים ועובדי מדינה למלא את הוראות הממונים. מומלץ לכל מי שעוסק בשאלות של חוקיות ומילוי הוראות, בצבא ובמערכות הירארכיות אחרות.