פיליפ סנדס – "רחוב מזרח ומערב"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 123, דצמבר 2021, עמ' 131-138.
אברהם טננבוים

מעטים יודעים כי שני מלומדים יהודים הם האחראים על כמה רעיונות יסוד במשפט הבינלאומי הפלילי. ההכרה בזכויות אדם, המונח ג'נוסייד, ומונחים רבים הקשורים אליהם נוצרו בעקבות עבודתם של הרש לאוטרפכט ורפאל למקין, פרופסורים למשפטים שהפכו לפליטים בעקבות מלחמת העולם השנייה והשתקעו מחוץ לאירופה. בספר שלפנינו קושר סנדס באופן מרתק בין סיפורם האישי, סיפורו של סבו, ושל הנאצי הנס פרנק מושל פולין. זאת משום שכל הארבעה קשורים בדרך כלשהי לעיר לבוב (כיום באוקראינה). סנדס עצמו הוא מומחה למשפט בינלאומי, כך שהנושא מוכר לו היטב. מומלץ לכל מי שרוצה להבין מעט על מקורות המשפט הבינלאומי הפלילי, ועל האנשים והמאורעות שעודדו את התפתחותו.