הבוררות כפתרון חלקי לעומס במערכת המשפט
"עורך הדין" - בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גיליון 48 (דצמבר 2021) עמ' 84-86.
אברהם טננבוים

יש בישראל משאבים משפטיים רבים שיכולים לפתור את בעיית העומס בבתי המשפט. מומלץ לכן לחזק את הליך הבוררות כהליך מובנה בתוך המערכת השיפוטית עצמה. הרשימה מסבירה ומפרטת כיצד ניתן לעשות כן.