ענישה ללא קירות – עתיד בתי הסוהר
צוהר לבתי הסוהר: עבירות ועונשים בישראל, גיליון 21 (כסליו תשפ"ב - נובמבר 2021), עמ' 10-29.
אברהם טננבוים, סיון רצון

מה צופה העתיד למוסד בתי הסוהר - האם המוסד ילווה את החברה האנושית שנים רבות או שקיעתו המהירה כבר החלה? במענה לשאלה זו נבחן את הסיבות שגרמו לצמיחתו של בית הסוהר המודרני. סיבות אלה כוללות, לדעתנו, את תהליך ה"תירבות" (Civilizing Process) ממדרשו של נורברט אליאס ואת צמיחתם של "מוסדות המשמעת" ממדרשו של מישל פוקו. שילובם של אלה עם התפתחויות טכנולוגיות וחברתיות יחד, הביאו לצמיחתו של בית הסוהר בעבר. אלא שבדיוק אותן סיבות גורמות כיום לבלימה ולנסיגה בהסכמה החברתית לקיומו. התוצאה תהיה, כנראה, הפחתה ניכרת בשימוש בכליאה הפיזית כאמצעי ענישה. כלי טיפול ואמצעי ענישה אחרים בהכרח יתפסו את מקום בית הסוהר. לדעתנו, את מקום הקירות והגדרות ימלאו חיישנים ואזיקים אלקטרוניים שיגבילו את החירות בדרך אחרת. בד בבד יתפתחו חלופות להליך הפלילי בכללותו ולעונש המאסר בפרט. ההשפעות העתידיות של מגמה זו והשלכותיה על המדיניות החברתית הקשורה לפשיעה ולענישה, ייסקרו לצד המלצות לעתיד.