דוד א' פרנקל וצבי פרנקל – "דיני עמותות בישראל"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 121, אוקטובר 2021, עמ' 105-108.
אברהם טננבוים

ספרם של דוד וצבי פרנקל, מתרכז בשאלות פרקטיות העומדות בפני המשפטנים שעוסקים בעמותות. הוא עוסק בשאלות המעשיות בחיי עמותה. החל מייסודה, תקנונה, חבריה, מוסדותיה, ניהולה, ועד פירוקה ומחיקתה. בכל פרק מוסברים ההליכים הנדרשים, השאלות שנשאלו בפסיקה, וההלכות המחייבות כיום. הציטוטים המקיפים ונספחי החקיקה מקלים על הקוראים שאינם צריכים להזדקק למקורות אחרים. במקומות שבהם המחברים סבורים כי יש לתקן את החוק, או חולקים על הפסיקה, הם אינם מהססים לומר זאת. מומלץ למשפטנים המעוניינים בתשובה ברורה וממוקדת על שאלה מעשית בדיני העמותות.