"נכון להבוקר" - גלי צה"ל 3.10.2021 - ראיון ע"י טלי מורנו לעניין הרישום התעבורתי

הראיון דן בשאלה כיצד ייתכן ונהגים הם בעלי הרשעות רבות בבית המשפט לתעבורה ועדיין יש ברשותם רישיון נהיגה. הוסברה מהותו של הרישום התעבורתי , מדוע הוא איננו בהכרח ראיה כי בעל הרישום הוא מסוכן לנהיגה, ומדוע עדיין יש רישיון בידו.