יצחק עמית – "חסיונות ואינטרסים מוגנים: הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 120, ספטמבר 2021, עמ' 191-195.
אברהם טננבוים

אחת השאלות הקשות בהליכים משפטיים כיום, עוסקת בהליכי גילוי ועיון, ודיני החסיונות המונעים זאת. החיבור שלפנינו עוסק בכך ומסביר מתי אפשר לבקש לגלות מסמכים ולעיין בהם, ואלו שיקולים על בית המשפט לקחת בחשבון. המחבר משוטט באוקיינוס החסיונות ומתאר לכל חסיון את הנימוקים לו, הרקע הנורמטיבי, ההלכה הפסוקה, ואף הצעות לתיקונים ראויים לדעתו. הכל בשפה ברורה ומובנת, עם תשובות לשאלות פרקטיות שיכולות להתעורר במציאות. לנוחות הקוראים, בפתיחת כל פרק ישנן מספר שורות המסכמות את ההלכה הנוהגת, מה שמאפשר לקורא מעין 'מבט על'. הספר הוא כלי הכרחי לכל מי שעוסק בפועל בשאלות של גילוי וחיסיון במשפט.