נגה שמואלי-מאייר – "ראיית הזיהוי: ניתוח הכשלים והצעת מודל לגישה חדשה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 119, יולי 2021, עמ' 164-166.
אברהם טננבוים

מסדרי זיהוי למיניהם הם הליך ראייתי מקובל להוכחת אשמת הנאשם או חפותו. אך כיצד המשפט צריך להתייחס אליהם? הספר שלפנינו מציג את המשפט המצוי בישראל על פיו ניתן להרשיע על סמך עדות זיהוי יחידה. הספר מבקר זאת בהתחשב במדע האמפירי שהצטבר על הבעייתיות באמינות הזיהוי של עדי ראייה. לאור זאת מציעה המחברת הסדר רצוי המתאים יותר לתפיסה המדעית. מומלץ לכל מי שעוסק בפועל במסדרי זיהוי, הן בזמן עשייתם (חוקרי משטרה), הן בדיונים המשפטיים על אודותם (שופטים, פרקליטים, וסנגורים). לא נראה שדיון משפטי עתידי על מסדרי זיהוי יהיה אפשרי ללא התייחסות לספר זה.