יניב ואקי – "דיני ראיות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 118, יוני 2021, עמ' 146-149.
אברהם טננבוים

השם הפשוט יחסית "דיני-ראיות", מעט מטעה. היה נכון יותר לקרוא לו 'האנציקלופדיה לדיני ראיות'. ארבעה כרכים מלאים העוסקים בעקרונות דיני הראיות בישראל. בכל נושא ותת-נושא שבו עוסק המחבר, הוא מציג בקצרה את המצב הקיים בישראל, ואת הדעות השונות אם ישנן. הוא איננו מהסס לבקר את המצוי אם נראה לו שיש לעשות כן, ואף מציע פתרונות משלו. פתרונותיו מבוססים לעתים על המצב בעולם, ולעתים פתרונות ייחודיים המתאימים יותר לישראל על פי דעתו. מומלץ לכל מי שמבקש ספר יסודי ומקיף בדיני ראיות, בעיקר לעקרונות המקובלים כיום בפסיקה הישראלית.