אליעזר ריבלין – "תאונת הדרכים: תחולת החוק, סדרי דין וחישוב פיצויים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 116, אפריל 2021, עמ' 170-173.
אברהם טננבוים

מספר רב של משפטנים בישראל עוסק בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לעזרתם בא ספרו המפורט של המשנה לנשיאת העליון (בדימוס), פרופ' אליעזר ריבלין. זהו ספר שימושי-מעשי המיועד בראש ובראשונה לעורכי דין ושופטים העוסקים בתחום. כל שאלה מציאותית ויישומית מוצאת את פתרונה בקלות באמצעות מפתחות מפורטים. הספר מעודכן עד סוף שנת 2020 כולל נושאים חדשניים כאופניים חשמליים. בספר מובאות גם דוגמאות למקרים שונים, המקלות על הבנת כללי חישוב הפיצויים. הספר שלפנינו הוא המהדורה החמישית שיצא לאור כעשור לאחר המהדורה הקודמת. מומלץ ואפילו הכרחי לכל מי שעיסוקו הוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.