יששכר רוזן-צבי – "הרפורמה בסדר הדין האזרחי – מורה נבוכים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון 115, מרץ 2021, עמ' 159-162.
אברהם טננבוים

עם תחילת שנת 2021, נכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי שחוללו מהפך משמעותי בדרך בה אמורים להתנהל משפטים אזרחיים במדינת ישראל. במהפך זה מטפל הספר שלפנינו. הספר עוסק בכל ההליכים האזרחיים. בכל פרק ופרק הוא מציג את התקנות הרלוונטיות, את השאלות שנשארו בעיון, ואת דעתו על הפירוש הנכון של התקנות. הוא מְפַרְשֵׁן את התקנות גם כאשר לא היה שינוי כלשהו מהמצב הקיים, וכך יכול הקורא בדרך כלל להתבסס על הספר לבדו. הספר מצטרף לספרות המאוד לא ארוכה של ספרים ומאמרים העוסקים בתקנות סדר הדין החדשות. מומלץ לכל העוסקים בסדר הדין האזרחי. למעשה, לכל אלה העוסקים במשפט אזרחי.