עמיקם הרפז ומרים גולן – "משפט ושיטור: זכויות אדם וסמכויות משטרה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 112, דצמבר 2020, עמ' 160-163.
אברהם טננבוים

בחברה המערבית יש יחס אמביוולנטי למשטרה. אנו תובעים ממנה לשמור להילחם בפשע, ולהגן על האזרח. מצד שני, אנו דורשים ממנה לשמור על זכויות האדם, כולל כמובן זכויות אדם של העבריינים. שתי מטרות שבמציאות סותרות זו את זו לא פעם. הספר שלפנינו מנסה לדון במתח הקיים בין זכויות האדם לבין סמכויות המשטרה. המחברים עמיקם הרפז ומרים גולן הם לא רק אקדמאים, אלא בעיקר יוצאי משטרת ישראל, כך שהוא משלב בין תיאוריה למעשה. מומלץ לכל מי שמתעניין בחיכוך שבין סמכויות המשטרה לזכויות אדם, או סתם מבקש לדעת מהי סמכות המשטרה החוקית בשאלה כלשהי.