חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנור – "דיני לשון הרע: הדין המצוי והדין הרצוי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 110, אוקטובר 2020, עמ' 135-138.
אברהם טננבוים

ספרם של המלומדים גנאים, קרמניצר, ושנור, נראה כספר המקיף ביותר על דיני לשון הרע בישראל (נכון להיום, שלהי 2020). חוזקו הוא בשילוב בין האקדמיה למעשה. מצד אחד ניתוח אקדמי מקיף וממצה של דיני לשון הרע בישראל, כולל ביקורת והצעות לתיקון. ומן הצד השני, מדריך מעשי לכל מי שבפועל עוסק בתחום. יתרון בולט הוא סידורו המופתי והקלות שבה ניתן למצוא ולעיין בכל שאלה משפטית שמתעוררת. לא הכל מושלם. הנושא של לשון הרע במרחב האינטרנט איננו מקבל מקום מספק ויש להרחיבו רבות, אך למרות קושי זה, הספר מומלץ לכל מי שמתעניין בדיני לשון הרע, והכרחי לכל מי שעוסק בכך בפועל.