יעקב שקד – "פירוק שיתוף במקרקעין"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 109, ספטמבר 2020, עמ' 179-182.
אברהם טננבוים

פירוק שיתוף במקרקעין, הוא נושא שהעסיק, מעסיק, ויעסיק את בתי המשפט רבות. הן את בתי המשפט למשפחה (נכסי בני הזוג), והן את בתי המשפט המסחריים (סכסוכי מקרקעין). הספר שלפנינו הוא מדריך לעוסק בכך בפועל. הוא מכיל את ההלכות הנוהגות, הפסיקות הרלוונטיות, ולעתים גם את דעת המחבר באשר לדין הראוי. זהו ספר משובח למי שמבקש ללמוד כיצד לפרק שיתוף במקרקעין. לא נראה שיש צורך בעוד מדריך מעבר לספר זה כדי להבין את עיקרי ההלכות. המחבר ד"ר יעקב שקד הוא שופט בבית משפט השלום בהרצליה וזהו ספרו החמישי בנושאים משפטיים. מומלץ והכרחי לכל מי שעוסק או רוצה לעסוק בפירוק מקרקעין.