לאון יהודה אנידג'ר – "תרופות האכיפה בחוזים: תיאוריה, דין ומציאות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 108, יולי 2020, עמ' 160-163.
אברהם טננבוים

מהי התרופה המשפטית כאשר אחד מהצדדים לחוזה לא עומד בהתחייבותו? תיאורטית, ישנה מחלוקת. בקונטיננט התרופה הראשונית היא אכיפה בעוד במשפט האנגלו-סקסי היא פיצויים ממוניים. המשפט הישראלי בחר בשיטה הקונטיננטלית, וכך גם ס?יקת העליון. אולם האם בפועל כך נעשה? המחקר שלפנינו טוען כי למרות המחלוקת התיאורטית, הרי בפועל כל שיטה השתמשה ומשתמשת הן בתרופת האכיפה הן בתרופת הפיצויים. הכל בהתאם לתנאים הספציפיים של כל מקרה ומקרה. הראיות, הסיבות, וההשלכות, מנותחות לעומקן. מומלץ למי שמתעניין בתיאוריה של אכיפת חוזים, ויכול לעזור למי שמתלבט לגבי התרופה הראויה במקרה ספציפי.