עדי פרוש – "אשמתו של אֵדִיפּוּס ומשפטו של אוֹרֶסְטֶס: חוק מוסר ותפקידו של בית המשפט בשתי טרגדיות יווניות"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 107, יוני 2020, עמ' 141-145.
אברהם טננבוים

הספר עוסק במה שמקובל לכנות משפט בספרות. קרי, ייצוג המשפט ביצירות ספרותיות. הוא דן בשתי טרגדיות יווניות מפורסמות, אדיפוס המלך של סופקלס ונוטות החסד של אייסכילוס. בשתיהן הוא עוסק בשאלות של מוסר, חוק, אשמה, והיחס ביניהם. בעיקר מנסה הוא להבין האם עקרונות אלו שונים מהותית בין המשפט האתונאי למשפטים המודרניים? או שהדעות קרובות למדי? תוך כדי כך למדים אנו רבות על בתי המשפט והתיאטרונים באתונה הקדומה, מוסדות שכנראה לא היו שונים בהרבה זה מזה. מומלץ לכל מי שמתעניין בתרבות אתונה הקדומה ומסתקרן לדעת על המשפט ששרר במקום שנהוג לכנות ערש התרבות המערבית.