יהודה ברנדס – "יהדות וזכויות אזרח: המסורת האזרחית בישראל"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 106, מאי 2020, עמ' 180-183.
אברהם טננבוים

הוויכוח על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית עתיק יומין. גישתו של ברנדס פשוטה להפליא. זכויות האדם והאזרח הם מורשת ישראל מימים ימימה, חובה דתית הנעוצה בשורשי ההלכה. הוא אף שואל האם הלכתית ניתן יהיה לבנות חברת מופת? או שמא כפי שמזהירים נביאי זעם למיניהם היה נוצר משטר דתי אימתני וחברה כופה? למסקנתו (שניתן להתווכח עליה), ניתן לבנות מדינה שתפעל בהתאם להלכה ותשמור היטב על זכויות האדם והאזרח. הרב יהודה ברנדס הוא פרופ' לתלמוד, ואיש חינוך ותיק שכיום משמש כנשיא המכללה האקדמית הרצוג. מומלץ למי שמתעניין בזכויות אזרח או במשפט עברי, ובוודאי למי שמתעניין בשניהם.