שמחה רוטמן – "מפלגת בג"ץ: כיצד כבשו המשפטנים את השלטון בישראל"
אברהם טננבוים

ספרו של עו"ד שמחה רוטמן הוא למעשה התקפה בוטה וישירה על מדיניות בית המשפט העליון בישראל (בשבתו כבג"ץ). לגישתו, כל חלקיה של מערכת המשפט תומכות זו בזו כנגד נציגי הציבור. לשיטתו, מערכת המשפט בישראל ניכסה לעצמה את השלטון במסווה עלה התאנה של פרשנות לגיטימית לחוק (עילות הסבירות והמידתיות). הספר מחולק לפרקים פרקים כאשר בכל פרק מציג רוטמן פסק דין כלשהו ומבקר אותו ואת מסקנותיו. טענותיו של רוטמן אינן חדשניות ונטענו לא אחת ע"י רבים. מומלץ לכל מי שרוצה לדעת ולעיין בטענות המושמעות כנגד בג"ץ בצורה בהירה יחסית.