כללי פסילת שופטים בשל הכרות קודמת – הגישות השונות של המשפט הישראלי ושל המשפט העברי
שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - לשכת עורכי הדין בישראל גיליון מס' 24, אדר תש"פ-מרץ 2020, עמ' 8-11.
אברהם טננבוים