בועז סנג'רו – "ביקורת דיני העונשין הישראליים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 104, מרץ 2020, עמ' 123-126.
אברהם טננבוים

הספר שלפנינו הוא שילוב מעניין של הצגת דיני העונשין בישראל, יחד עם ביקורת בוטה עליהם. בכל נושא, המחבר מסביר בקצרה את הדין הישראלי, מצרף פסיקה עדכנית, מרחיב את הרקע התיאורטי, ומסיים במשפט משווה. בסיכומו של הפרק הוא מבקר את ההלכה הנוהגת ולעתים מציע תיקונים משלו. הכל מפורט בשפה ברורה כך שהספר יכול לשמש גם כספר לימוד לסטודנטים למשפטים או כספר עיון למשפטנים פעילים בתחום. המחבר פרופ' בועז סנג'רו הוא פרופסור למשפט פלילי במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ובמכללת ספיר. מומלץ למתעניינים בדיני עונשין וענישה פלילית.