יצחק אנגלרד – "מבוא לתורת המשפט"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 103, פברואר 2020, עמ' 156-159.
אברהם טננבוים

ספרו של פרופ' אנגלרד מתבסס בראש ובראשונה על תורתו של הנס קלזן, ובעיקר על שניים ממונחיו, התיאוריה הטהורה של המשפט, והנורמה הבסיסית. הספר גם מתייחס למשפט הישראלי במקומות הרלוונטיים כולל התייחסות לא מועטה למקורות יהודיים והלכתיים. זוהי תוספת מבורכת שיש בה כדי להאיר שאלות אוניברסליות ויהודיות כאחד. על המחבר פרופ' יצחק אנגלרד אין טעם להכביר במלים. נעיר כי שליטתו במספר שפות (כולל גרמנית וצרפתית) ניכרת בספר שמקורותיו מגוונים להפליא. הספר מתאים לאנשי משפט עם נטייה לפילוסופיה, ובעיקר לאלו המתעניינים בתורתו של הנס קלזן.