מאיר שמגר – "תם ולא נשלם: פרקי חיים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 100, נובמבר 2019, עמ' 143-147.
אברהם טננבוים

אין מחלוקת על השפעתו הרבה של מאיר שמגר על המשפט הישראלי. בנקודות מפתח ובזמנים מכריעים, היה שמגר אחד מהמעצבים העיקריים של המשפט הישראלי. הוא מילא שלושה תפקידים ממלכתיים, פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי, ושופט ונשיא של בית המשפט העליון. בכל אחד מהם הטביע את חותמו הייחודי כשהוא מנסה לקבוע היררכיה מוסכמת, משנה סדורה, והלכות ברורות, שתישארנה על כנה גם אחרי לכתו. הספר שלפנינו הוא אוטוביוגרפיה של שמגר מאז ילדותו ועד פרישתו מבית המשפט העליון ואחריה. הכל מנקודת מבטו ובסגנונו הממלכתי המכובד. מומלץ לכל מי שרוצה להבין כיצד הגיעה מערכת המשפט הישראלי למקומה היום, וכיצד השפיע עליה מאיר שמגר.