בּאנדי – "האשמים"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 100, נובמבר 2019, עמ' 160-163.
אברהם טננבוים

על הספר "האשמים" מאת המחבר הצפון קוריאני באנדי. מעט מאוד יודעים במערב על צפון קוריאה, ובוודאי לא על עולמה הספרותי אם יש כזה. שבעת הסיפורים הקצרים בקובץ שלפנינו עוסקים בחיי היומיום של אנשים בצפון קוריאה. התחושה הראשונית בקריאת הסיפורים היא תחושת הלם. זה אמיתי? יש במאה העשרים אנשים שחיים במציאות כזו? מציאות של רעב יומיומי משולב בתחושות אימה ופחד ובחשש תמידי ממה שצופן המחר? קריאה בספר נותנת לנו לפעמים את הפרספקטיבה לחיים במדינה חופשית, פרספקטיבה שלפעמים יותר מדי מובנת מאליה. מומלץ לכל קורא הרוצה להבין את הסיטואציה העכשווית בצפון קוריאה, ובעצם רצוי שכל אדם יקרא זאת.