ד"ר מרדכי ורטהימר – הנציב שהקדים את זמנו
גרסה קודמת פורסמה ב-"קרימובלוג" - מידעון האגודה הישראלית לקרימינולוגיה וקהילת הקרימינולוגים בישראל, גיליון 11, נובמבר 2019, עמ' 34-36.
אברהם טננבוים

ד"ר מרדכי ורטהימר, נציב שירות בתי הסוהר בשנים 1981-1985, היה אחד מהנציבים שהטביעו את חותמם על שירות בתי הסוהר וכונה 'הנציב שהקדים את זמנו'. ורטהימר האמין בצורך של תכנית שיקום ייחודית לכל אסיר (למתאימים לכך). גישתו הייתה כי הבטלה אם כל חטאת וגישתו הבלתי מתפשרת הייתה כי אסיר צריך לעבוד ו/או ללמוד ו/או להיות מועסק לפחות שמונה שעות ביום. לצורך כך הקים מרכזי חינוך יש מאיין ודאג להקים מפעלים על בסיס ריווחי שישלמו לפחות שכר מינימום לאסירים. למרות העדפתו את השיקום, סירב לכל מצב של 'קניית שקט' מאסירים על ידי הסכמה לדרישותיהם. ההוכחה הטובה ביותר לניצחון השקפתו היא העובדה שדעותיו נחשבות כיום במובנות מאליהן. כל מה שכתב והטיף לו אז, מתקיים היום ויותר. לא יכולה להיות מחמאה טובה יותר מכך לחזונו. הרשימה מסבירה ומפרטת את חזונו והישגיו.