יעקב שקד – "סדר הדין האזרחי החדש"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 99, אוקטובר 2019, עמ' 121-134.
אברהם טננבוים

בפברואר 2020 אמורות להיכנס לתוקפן התקנות החדשות של סדר הדין האזרחי. אין כיום למיטב ידיעתנו ספרות העוסקת בהן וספרו של השופט ד"ר יעקב שקד בא למלא לקונה זו. הספר בנוי משמונה עשר פרקים העוסקים בכל ההליך האזרחי, החל מסמכויות השיפוט וכלה בערעור. בכל אלו מפורט בקצרה ההסדר החדש תוך כדי בדיקת השינויים מההסדר הישן )אם ישנם(. ההסברים מלווים בפסיקה עדכנית ובתיאור ברור. בגלל מבנה זה הספר יכול להועיל גם למי שרוצה לדעת את הדין על פי התקנות הקיימות, עוד טרם כניסתן לתוקף של החדשות. למעשה, יש בספר מחקר מקיף בסדר הדין האזרחי עם דגש על התקנות החדשות.