שלוש סופרות דרומיות: – קת'רין אן פורטר – "יין צוהריים", קרדסון מק'קלרס – "הבלדה על הקפה העצוב", פלנרי או'קונר – "האלימים ישאוה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 96, יוני 2019, עמ' 161-164.
אברהם טננבוים

על הספר "שלוש סופרות דרומיות", הוצאת עם-עובד , תשע"ט - 2018. הספר שלפנינו כולל שלוש נובלות של שלוש מהסופרות הדרומיות המפורסמות ביותר (נזכיר, נובלה מוגדרת לעתים לפי האורך. מכלל סיפור קצר יצאה, ואל רומן לא הגיעה). מדובר בסופרות שונות לחלוטין שאוגדו יחד בשל מקורן הגיאוגרפי, לב הדרום האמריקאי. כל שלוש היצירות ספוגות במכלול התרבות של הדרום האמריקאי, על הטוב והרע שבו. אלו כוללות את הישובים הקטנים חסרי הייחוד, את העולם הבור והעני, את הדעות הקדומות ואת האלימות המבעבעת מתחת פני השטח. זוהי ספרות לא פשוטה שהרבה אחרי הקריאה מעלה בקוראים שאלות על טבע האדם, ועל העומקים שאליהם יכולה נפשו להגיע. מומלץ לכל מי שרוצה להכיר את ספרות הדרום האמריקאי, או סתם לקרוא ספרות טובה ומאתגרת.