טל חבקין ויגאל נמרודי – "התביעה הקטנה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 96, יוני 2019, עמ' 153-157.
אברהם טננבוים

התביעה הקטנה איננה כה קטנה וספרם הלא קצר של חבקין ונמרודי מוכיח זאת. זהו ניסיון רציני לנתח משפטית ולעומק את מהותה של התביעה הקטנה, שמטרתה היא לאפשר גישה פשוטה, מהירה, זולה ויעילה לבית המשפט. זאת תוך גמישות מירבית בסדרי הדין והראיות שלא תפגע בצדק המהותי. שני המחברים הם שופטים בפועל של בית משפט השלום בתל-אביב וניסיונם המעשי משתקף בספרם. נראה כי הם מתארים מקרים רבים אותם חוו על בשרם. הספר מתאים לכל משפטן המתעניין בתחום, אך הכרחי ליושבים בדין, שופטים ורשמים בכירים שתביעות קטנות הן לחם חוקם.