שי אספריל – "השופט"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 95, מאי 2019, עמ' 143-145.
אברהם טננבוים

הספר קריא ומושך, ומעלה שאלות אתיות נוקבות ולא פשוטות. העלילה עוסקת במספר אנשים שהמרכזי בהם הוא שופט הנקלעים לסיטואציה מורכבת. כיצד ינהג אדם הגון במקרה דומה? האם אנו בטוחים שננהג כמצופה? הקו בין אמת לשקר, צדק ועוול, טוב ורע, הופך לחמקמק עוד יותר. ספרו של אספריל קריא להפליא. מי שמתחיל את הספר, שוקע בתוכו וגם מסיימו תוך זמן קצר יחסית, זמן שנמדד בקנה מידה של ימים ואפילו שעות. לטעמנו, זוהי הנקודה החזקה שבו. יש רק להתחיל לקרוא בו שכן ההמשך נעשה כבר מעצמו.