מיכאל בירנהק (עורך) – "מן הפרט אל הכלל: פרטיות וחברת המעקב"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 95, מאי 2019, עמ' 132-135.
אברהם טננבוים

בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות חדשות המאפשרות פגיעה בפרטיות ברמה שלא ידענו כמוה. אין לך כמעט מעשה ורכישה של אדם שאינם משאירים חותם דיגיטלי שניתן לעקוב אחריו. נְתּונֵי עָתֵק (data big) בשילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית יכולים ללמדנו כה רבות עד שכמה וכמה מלומדים טענו במסגרות שונות כי "הפרטיות מתה". מכלול המאמרים המקיף והמכובד שבספר שלפנינו טוען אחרת. עשרים ואחת הרשימות בו מראות כיצד הפגיעה הנוכחית חוללה תגובת נגד להגנת הפרטיות בכיוונים טכניים ומשפטיים כאחד. הכרך תורם רבות למחקר הפרטיות בישראל ומומלץ לכל מי שמתענין בנושא.