נעמה כרמי – "זכויות אדם: מבוא תיאורטי"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 94, אפריל 2019, עמ' 161-164.
אברהם טננבוים

אין לך משפטן ישראלי שלא למד על 'זכויות האדם', אולם מועטים מכירים את הבסיס התיאורטי-פילוסופי לתחום. כרמי מסבירה את השאלות המרכזיות, המונחים היסודיים, ועיקרי המחלוקות. דגש ניתן גם להתנגשות המובנית בין הזכויות ובעיקר במתח הבלתי פתיר בין השוויון לחירות. אין צורך להיות משפטן או פילוסוף כדי לקרוא בספרה הכתוב בצורה בהירה ושווה לכל נפש. המחברת היא ד"ר לפילוסופיה המתמחה בפילוסופיה פוליטית ובזכויות אדם ומומחיותה ניכרת. מומלץ לכל אלה המבקשים מבוא תיאורטי ראשוני לשאלת זכויות האדם.