תמר עילם-גינדין – "מגילת אסתר: מאחורי המסכה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 93, מרץ 2019, עמ' 179-183.
אברהם טננבוים

כמו על כל ספרי המקרא גם על מגילת אסתר נכתבו אינספור פרשנויות וספרים. ייחודו של ספרה של תמר עילם-גינדין הוא בהתמקדות בשורשיה האיראניים של המגילה. מה יכולה מגילת אסתר ללמד אותנו על התרבות הפרסית? ובעיקר מה יכולים מומחים בתרבות הפרסית ללמד אותנו על המגילה? ומסתבר שהרבה, הרבה מאוד אפילו. השפה הפרסית הקדומה מסבירה מונחים ומשפטים סתומים במגילה. מאורעות המתוארים בה מובנים טוב יותר על רקע הארכיאולוגיה של שושן העיר ושושן הבירה. הדגשות שטורח המחבר להדגיש מבוארות על רקע הבירוקרטיה בממלכה הפרסית, ועוד. מומלץ לכל מי שרוצה פירוש והסבר חדשים ורעננים על מגילת אסתר.