אברהם ב. יהושע – "המנהרה"
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 91, ינואר 2019, עמ' 185-187.
אברהם טננבוים

על ספרו של אברהם ב. יהושע "המנהרה". צבי לוריא, מהנדס תחבורה בגמלאות, מגלה בגיל 72 כי מתפתחת אצלו דֵ מֶ נְ צְ יָ ה. בצירוף נסיבות הוא מוצא עצמו עוזר )בהתנדבות( למהנדס צעיר המתכנן כביש סודי ובו מנהרה במכתש רמון. מכאן נע הסיפור בשני קווים מקבילים. הראשון התקדמות מחלתו של לוריא, והשני תיאור מופרע ומופרך של תכנון המנהרה. הרבה ניסו למצוא בספר דימויים וסמלים למצב הישראלי. אין הרי כמו שוטה - שיכול להרשות לעצמו ללעוג למלוכה ולשלטון. אך נראה שקל ופשוט יותר )וגם מהנה!( לקרוא את הספר ללא ניסיון 'לפענחו'. פשוט ליהנות מהעברית היפה והמשובחת, ומהעלילה הנוגעת ללב. מומלץ לכל חובביו של א.ב. יהושע ולמי שאוהב לשון עשירה ועלילה מפותלת.