שהרה בלאו – "האחרות".
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 90, דצמבר 2018, עמ' 174-176.
אברהם טננבוים

הספר הוא עירוב בין ז'אנרים )סוגות( שונים. על פני השטח יש לנו עניין בספר מתח העוסק בסוג מקרי רצח אפלים במיוחד )רציחות סדרתיות(. תוך כדי כך עוסק הספר בבחירה נשית מאוד לא מקובלת בישראל, לא להביא ילדים לעולם. גיבורת הספר היא שילה, המתפרנסת מהעיסוק המשמים של הדרכה במוזיאון שעווה לתנ"ך על דמויותיו השונות. זהו ספרה השלישי של המחברת שהרה בלאו, ילידת בני- ברק )המופיעה ברבים מסיפוריה(, וכלת פרס היצירה לסופרים ומשוררים )לשנת 2015 .)מומלץ לכל מי שרוצה לקרוא ספר מתח קולח, מהיר, לא ארוך במיוחד, וגם מעורר שאלות נכבדות בתחום המשפחה וההורות.