גיל שפטל – "האחריות הקפידה במשפט הפלילי".
פורסם לראשונה בעלון השופטים המקוון, גיליון מס' 90, דצמבר 2018, עמ' 167-170.
אברהם טננבוים

'האחריות הקפידה' נכנסה למשפטנו עם תיקון 39 לחוק העונשין )נכנס לתוקף בשנת 1995 .)זו החליפה וירשה את משטר 'האחריות המוחלטת' ששרר קודם לכן. הנימוקים לאחריות המוחלטת היו בעיקרם מעשיים. אם תידרש התביעה להוכיח יסוד נפשי, ישנן עבירות שבהן לעולם לא תצליח להוכיח זאת. תיקונים אלו השאירו שאלות רבות שאינן לגמרי פתורות, ואליהן נכנס מחקר זה שהוא מלא ומפורט. הספר הוא פרי עבודת דוקטורט של המחבר וככזה, הוא אבסטרקטי מעט. למרות זאת, הוא מתאים גם לשופטים ועורכי דין העוסקים במשפט הפלילי, וכמובן, מהווה תוספת נכבדה לתיאורטיקנים של דיני העונשין.